Regulamin Szkoły Pływania Skimka 

  • Do Szkoły Pływania przyjmowane są dzieci od 5 r. życia.
  • Przed rozpoczęciem zajęć wymagane jest zgłoszenie poprzez formularz oraz pisemna zgoda Rodziców na uczęszczanie dziecka na zajęcia nauki pływania.
  • Szkoła Pływania nie odpowiada za rzeczy pozostawione w czasie prowadzenia zajęć.
  • Wartościowe  rzeczy  można pozostawić w szatni głównej lub u instruktora.
  • Wpłatę za zajęcia należy uiścić jednorazowo, najpóźniej do drugiego tygodnia obowiązującego kwartału. 
    Opuszczanie zajęć nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy.
  • Wymagane jest punktualne przychodzenie na zajęcia Szkoły Pływania minimun 10 min przed rozpoczęciem zajęć.
  • Czas trwania zajęć to 55 min.

baner